Nyheder
Events


Klubmodul henter siden
Ordinær Generalforsamling 21 marts 2018
Opret en profil eller log ind

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 21. marts 2018

Kl. 18.00 til ca. kl. 20.00

i Klubhuset, Frederikssund.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Vedtagelse af budget for det kommende år.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Formand Teddy Bjørklund. (genopstiller ikke)
Bestyrelsesmedlem Jesper Grøndal. (genopstiller)
Bestyrelsesmedlem Steen Petersen. (genopstiller)

 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Suppleant Jan Sønderby. (genopstiller)
Suppleant Dorte Schmidt. (genopstiller)

 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde i klubbens postkasse skriftligt eller sendes til klubbens e-mail adresse info@frederikssundswim.dk senest 14 dage før generalforsamlings-datoen.

Tilmelding til generalforsamling kan ske online via klubbens hjemmeside.

Der vil blive serveret kaffe, vand og sandwich. Husk at tilmeld, via hjemmeside, mest for at vi har sandwich nok ??

Kom og vær med til at sætte præg på Frederikssund Svømmeklub –

vi har brug for din hjælp. Om det så er som formand eller bare lidt rengøring.

På bestyrelsens vegne, Frederikssund den 8. februar 2018.

Jesper Grøndal

Næstformand

Tilmeldte
12 /100
Tilmeldingsfrist
21.03.2018
Tidspunkt
21.03.2018 kl. 18.00 - 21.03.2018 kl. 20.00
Sted
Klubhuset Odinsvej 2, 3600 Frederikssund
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'