Nyheder
Events

Om OS

Kontakt: info@frederikssundswim.dk eller mobil 93605567. 


Vedtægter 
Frederikssund Svømmeklub blev dannet ved en stiftende generalforsamling den 30. januar 1979 på Restaurant Kalvøen.
Vi har omkring 850 medlemmer, hvoraf de 66 svømmer i vores Konkurrenceafdeling. I svømmeskolen undervises der fra Baby til Voksne motion samt Lær at crawle.

Frederiksund Svømmeklub tilbyder svømning på konkurrence- og undervisnings niveau, for børn, unge og voksne. Vi giver de enkelte medlemmer mulighed for at forbedre egne færdigheder. Derfor kan vi også tilbyde en velorganiseret holdopdeling, der gør det nemt at finde netop det hold, der passer til dig.

Svømmeskolen

Første regel. Træneren er svømmeskolelederens direkte talerør. Alle trænere er oplært i hallens reglementer. Enhver besked fra en af trænerne er på forhånd afstemt med svømmeskoleleder og skal følges. Oplever man noget som man mener strider mod egen overbevisning sendes en mail til svoemleder@outlook.dk

Forældrefri kant

Færre mennesker i svømmehallen giver et bedre undervisningsmiljø og større sikkerhed. Derfor vil vi gerne have at forældre, søskende og andre ikke opholder sig i svømmehallen under undervisningen.

Vore hjælpetrænere følger jeres børn til og fra undervisning. Der er derfor ikke behov for forældre ved undervisningspladserne.
Årsagerne er blandt flere:
 • En tættere relation mellem børn og trænere.
 • Større fokus på undervisningen.
 • Vore trænere/hjælpere vil kunne lave de obligatoriske fejl uden 20 øjne i nakken.
 • Det giver mere ro.
 • Sikkerhed frem for alt. Sker en ulykke vil pladsen være fri.
Tips til hvad kan man lave i stedet:

Vi har fået et par henvendelser fra forældre der spørger om det er ok at købe ind imens børnene svømmer – eller om man skal være i svømmehallen så man kan assisterer med vinger/bælter/briller. Det er en opgave for vores hjælpetrænere at assisterer med dette. Så man kan roligt forlade hallen mens undervisningen foregår.

Trænerne har holdlister med telefonnumre på, hvis vi skulle få brug for at kontakte jer. Der er masser af tage sig til mens man venter.

 • Læse avis/bog.
 • Slappe af i forhallen.
 • Købe ind
 • Løbe en tur
 • Lufte hund
 • Følge undervisningen fra forældre balkonen.

I er naturligvis stadig velkomne til at følge jeres børn igennem omklædningsrummene hvis de har brug for dette, eller gå med ind hvis I har spørgsmål til underviseren.

Periodevis vil vi rigtig gerne invitere jer med ind i svømmehallen, hvor I kan se jeres børn svømme – vi vil med glæde vise jer hvad vi laver med dem. Vi melder på forhånd ud, når der er forældre kig på dage.

Billeder: 
 
Da det er en svømmeklub gælder særskilte regler. Billeder i omklædningsrum er aldrig tilladt. Det er dog tilladt efter aftale med træner at tage billeder af eget barn. Svømmeskolen tager fra tid til anden situationsbilleder og lægger disse op på vores Facebook. Ønsker man ikke at ens barn skal medvirke på disse billeder, skal man gøre opmærksom på dette i sin profil. Der er et felt hvor man kan afkrydse at billeder af medlemmet ikke må tages. Man kan til enhver tid rette dette i end profil. Spørg svømmeleder hvis du er i tvivl.
 
Svømmeskolen er et tilbud til alle både børn/voksne. Vores mål være at hvert individ får de bedste rammer at udvikle sig i. Det er ingen spøg når vi siger at vi vil skabe den bedste svømmeskole i Nordsjælland.
 
 

Konkurrence afdelingen

I Frederikssund Svømmeklub har vi et mål om at udvikle talenter inden for årgangs- og junior niveau. Vi har et mål om at præge dansk svømning med talenter, der kan konkurrere på et højt nationalt niveau. Vi har et mål om, at vi skal være repræsenteret med årgangs- og juniorsvømmere på højt niveau.
Alle hold har tilknyttet et træner-team. De udvælger, hvilke svømmere der skal svømme på de enkelte hold.
I klubben har vi følgende konkurrence hold:
-Talent
-FS3
-FS2
-FS1

Konkurrence afdelingen er bygget op både efter svømme niveau og alder. Som ny-oprykket svømmer til konkurrence afdelingen starter man oftest på klubbens Talenthold. 
Det er er især konkurrence holdene, der er klubbens ansigt udadtil, når vi deltager ved mange forskellige stævner.