Nyheder
Events
Frederikssund Svømmeklub
Sponsorsvøm 2022 
 

Sponsorsvøm

Her finder du alle link der kan hjælpe dig til en sponsor

Frederikssund svømmeklub afholder det årlige sponsorstævne, hvor svømmerne kan skaffe penge til svømmeklubben. Igen i år vil alle pengene, som ”svømmes ind” blive brugt som tilskud til TRÆNINGSLEJR 2023.

Sponsorstævnet afholdes

Afventer endelig dato.

Tider med mere vil følger snarest i mail til alle svømmer, håber i bakker op igen i år

Spørgsmål skriv til

Jesper G fam.grondal@outlook.com eller Tom B tombantz@hotmail.com

 Vejledning: /cms/Clubfrederikssundswim/ClubImages/Sponsorsvøm 2019/Vejledning2019.pdf
 
 GOD JAGT